Menambat RakitSesudah demikian lama dicintai,
sukarlah dilupakan. 
Inti pengalaman, kepedihan; 
akar kerinduan keresahan.
Memang begitu banyak 
diperlukan kekuatan, 
kepangkalan batin, rakit ditambatkan 
bara kenangan dikuatkan 
Akhirnya, tak terduga, kekuatan membuak sendiri, 
dan disedari, semua takkan sampai, ke dasar inti. 
Tiada lagilah bezanya, 
sama ada hilangnya kemudian 
atau tenggelamnya sekarang. 
Tiada juga bezanya, 
jika ia langsung tak datang 
atau tiba-tiba terkorban 
Kepiluan yang berlanjut akhirnya, 
ditenterami keyakinan, 
betapa dielak puntakdir 
tetap terbuka pintunya 
bertanya: manusia, engkau ini sebenar-benarnya siapa..~A. Samad Said (1985)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...